Home Politics Oppositie doet niet mee aan begrotingsbehandeling 2023 FLAUW EXCUUS

Oppositie doet niet mee aan begrotingsbehandeling 2023 FLAUW EXCUUS

SHARE

 

 

De oppositie is vandaag weggelopen van de begrotingsbehandeling. Volgens de AVP MAS ACcion 21 is de begrotingsbehandeling onconstitutioneel. Volgens de regering MEP Raiz is dit een flauw excuus. 

 

Reeds begin september hebben de oppositie fracties de regering verzocht om de begroting 2023 in te trekken. Dit omdat er geen nader advies is gegeven door het CAft noch de Raad van Advies. 

De Minister President en de minister van financien hebben de brief op 12 september beantwoord. Daarin geven zij aan dat de zorgen van de oppositie niet gefundeerd zijn. De begroting bevat een machtiging van de Staten aan de Regering van de uitgavenkant van de begroting en daar geeft de Raad advies over. De inkomstenkant is ter onderbouwing. Over de verhoging van de BBO zal de Raad apart advies uitbrengen en dan zal dat behandeld worden in de Staten. 

 

Voor wat het CAft betreft, wettelijk is de regering gehouden om het CAft om advies te vragen nadat de Staten een begroting hebben goedgekeurd. De regering heeft het CAft ook vooraf om advies gevraagd. Dat vooraf geen advies is gevraagd over de vervanging van de BTW met 1% verhoging BBO maakt de begroting niet inconstitutioneel. Het CAft zal, zoals de wet bepaalt, achteraf om advies worden gevraagd. Sinds het antwoord van de regering 2 maanden geleden, heeft de oppositie hier niet meer op gereageerd. Tot vandaag, de eerste dag van de begrotingsbehandeling. 

 

Het handelen van de oppositie is niet alleen kinderachtig, en onverantwoordelijk. Het geeft ook blijk dat zij niet eens weten hoe zij moeten werken. 

Het is een flauw excuus om niet te hoeven verschijnen op het werk!