Home Obituaries Aurora/Royal/ Pray Funeral Home cu Gradicemento di Marlene Yvonne Taytelbaum-Mendeszoon

Aurora/Royal/ Pray Funeral Home cu Gradicemento di Marlene Yvonne Taytelbaum-Mendeszoon

SHARE

DANKBETUIGING

 

Hierdoor willen wij, familie Taytelbaum-Mendeszoon, 

alle familie, vrienden en kennissen hartelijk bedanken 

voor de ondervonden steun en troost tijdens en 

bij haar leven en de begrafenis van onze onvergetelijke

 

Marlene Yvonne Taytelbaum-Mendeszoon

 

Grote dank gaat uit naar de verplegers,verpleegsters en keukenpersoneel, 

doktoren en specialisten van het 

  1. Horacio Oduber Ziekenhuis, en in het bijzonder haar huisarts en personeel.

Het zou ons heel verdrietig doen, indien wij bij het 

noemen van namen iemand hadden weggelaten, 

het grote aantal betrokkenen is daar de reden voor.

Neemt nogmaals niet weg, dat wij U allen zeer erkentelijk zijn.

U bent allen een absolute onmisbare hulp, steun en grote troost geweest.

Zij, Marlene onze onvergetelijke echtgenote, moeder, grootmoeder, overgrootmoeder,  schoonmoeder kijkt voldaan en 

dankbaar op  alles wat er door U 

allen is gedaan voor haar en in haar leven

 

Namens de familie en Marlene

 

BEDANKT.