Home Obituaries Aurora Funeral Home ta anuncia fayecimento di Rudwick Cecile Benita, miho konosi...

Aurora Funeral Home ta anuncia fayecimento di Rudwick Cecile Benita, miho konosi komo Rudy of Moffi

SHARE

“ SERKA DIOS SO MI ALMA TA NA PAS, TA DI DJE MI SALBASHON TA BINI”
SALMO 62 : 1

KU PRUFUNDO SENTIMENTU, PERO AGREDESIDO NA DIOS PA LOKWAL ELA NIFIKA PA NOS;
NOS TA ANUNSIA FALLECIMENTU DI :
RUDWICK CECILE BENITA.
MIHOR KONOSI KOMO RUDY OF MOFFI.
*01- 02- 1954 – † 04- 11- 2019

NA NOMBER DI SU KASA: HYPOLITA BENITA
SU JIOENAN: RUDMAR BENITA I FAMIA
RUDOLF BENITA I FAMIA
SU NIETUNAN:
AIMAR , AIMEE I ADELE BENITA

SU RUMANAN: EDITHA BENITA I JIOE
JOHN BENITA I FAMIA
ILIAAN KRISTENSEN I JIOENAN
FRANKLIN BENITA I JIOENAN
ILVA BOER I FAMIA
EFREN BENITA I FAMIA

SU SWA I CUNJA: GILBERT BENITA I FAMIA
EDLIJN BENITA
TUR SUBRINO I SUBRINANAN, PRIMU IPRIMANAN, su ihanan.
DEMAS FAMIANAN , AMIGU I KONOSIRNAN NA HULANDA , KORSOW, BONEIRU I ARUBA.

DESPEDIDA TA TUMA LUGAR DIA 23 DI NOVEMBER 2019 NA AURORA FUNERAL HOME NA CUMANA 76 FOR DI 9 pa 11 di mainta.
DESPUES SU RESTUNAN LO WORDU HIBA NA SANTANA CENTRAL NA SABANA BASORA.