Home Local Persbericht 35-jarig jubileum SER-Aruba 

Persbericht 35-jarig jubileum SER-Aruba 

SHARE

 

De Sociaal Economische Raad van Aruba (SER) is op 24 September 1987, bij  landsverordening ingesteld als onafhankelijke College van Advies en bestaat dit  jaar dus 35 jaar. Dit 35-jarig jubileum is vorige week uitgebreid gevierd middels  een 2-daagse programma op woensdag 19 en op donderdag 20 oktober. 

Dag 1 namelijk woensdag 19 oktober, bestond uit een congres in de Aula van de  Universiteit van Aruba met als thema “De Dynamiek van Tripartiete Sociaal  Dialoog binnen Sociaal Economische Raden”.  

Het congres werd bezocht door verschillende hoogwaardige gasten zoals, de  waarnemend gouverneur Z.E. dhr. Augustin Vrolijk, de ondervoorzitter van de  Staten dhr. Raymond Kamperveen, de Minister-President mw. Evelyn Wever Croes, de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame  Ontwikkeling, dhr. Geoffrey Wever, fractieleiders, vertegenwoordigers van de  Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en van Vertegenwoordiging van  Nederland in Oranjestad (VNO), verschillende directeuren van overheidsdiensten 

alsmede de rector, de decanen en studenten van de Universiteit.  De SER was vooral verguld met de aanwezigheid van haar buitenlandse gasten te  weten, vertegenwoordigers van zusterorganisaties zoals, de Algemeen Secretaris  van SER-Nederland, de Algemeen Secretaris van SER-Curaçao, de voorzitter en  Algemeen Secretaris van SER-ST. Maarten en de Directeur van BrabantAdvies. 

Na het welkomstwoord van de voorzitter en de toespraken van de Minister President en de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame  Ontwikkeling werden er inhoudelijke presentaties ten aanzien van het centrale  thema van het congres, gegeven door vertegenwoordigers van de verschillende  SER’en binnen het koninkrijk. De Algemeen Secretaris van SER-Nederland mw.  Jacqueline Prins sprak over het ontstaan, de werkwijze en de ontwikkeling van  SER-Nederland binnen het Nederlandse poldermodel en overlegeconomie, de  Algemeen Secretaris van SER-Curaçao, dhr. Raul Henriquez, ging in op de rol die  sociaal dialoog, in geïnstitutionaliseerde vorm, speelt in het behalen van de  duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hoe SER-Curaçao daar invulling aangeeft, de voorzitter van SER-ST. Maarten, dhr. Damian  Richardson, gaf een uiteenzetting over de historie en ontwikkeling van sociaal 

dialoog bij SER-St. Maarten alsmede de uitdagingen die het adviesorgaan mee te  maken kreeg aan het begin van diens oprichting/instelling. Als keynote speaker  heeft de Directeur van Brabantadvies, mw. Ivka Orbon, het gehad over de  werkwijze, de voordelen en de uitdagingen van de uniek structuur van sociaal 

dialoog van en tussen 4 adviesraden onder 1 dak. 

Dag 2 namelijk donderdag 20 oktober, stond in het teken van een secretarieel  (ambtelijk) overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende aanwezige Sociaal Economische Raden binnen het koninkrijk alsmede BrabantAdvies. Hier  werden er afspraken gemaakt over verder uitdieping van de  samenwerkingsrelatie, werd er gediscussieerd over actuele sociaaleconomische onderwerpen en werden er kennis en ervaringen uitgewisseld over  werkgerelateerde ‘best practices’ en aanpak.