Home Dutch Kingdom Comission Salba Aruba hunto cu Nos kier Husticia, a entrega un carta...

Comission Salba Aruba hunto cu Nos kier Husticia, a entrega un carta habri na Staatssecretaris Sra. van Huffelen

SHARE

Oranjestad: Diabierna ultimo Comision Salba Aruba hunto cu Nos Kier Husticia a entrega un carta habri na V.N.O. dirigi na Staatssecretaris di asuntonan di Reino Sra. Alexandra van Huffelen.

Esaki tabata e carta cu a wordo entrega diabierna ultimo:

Aan de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties,
Mevr. Alexandra van Huffelen,
d.t.k.v. Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (V.N.O.)
Lloyd G. Smith Blvd. # 44,
Oranjestad, Aruba.

Oranjestad, 23 augustus 2022

Ref: OPEN BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR KONINKRIJKSRELATIES

Geachte Staatssecretaris van Huffelen,

Met referentie aan onze brief van 22 augustus 2022 willen we U namens ‘Nos Kier Husticia’ samen met ‘Comision Salba Aruba’, benaderen om onze zorgen te uiten met wat betreft de vertragingen in het onderzoek van het Openbare Ministerie in de corruptiezaken op Aruba met name de Zaak Eman/Rincon.

De feiten:

Op 16 september 2013, een paar dagen voor de verkiezingen, wordt geld overgemaakt door een bedrijf (Tradequip) van de heer Rincon op de bankrekening van de Stichting Campagne Mike Eman. Het gaat om en bedrag van $49.500 (zie bijlage). De heer Rincon is een alom bekende crimineel die thans in de Verenigde Staten vastzit voor criminele activiteiten. Bericht van de nieuwsmedia Reuters op 13 december 2015 luidt: “Roberto Rincon, the president of Texas-based Tradequip Services & Marine, was arrested on Wednesday in Houston on charges including that he violated the Foreign Corrupt Practices Act and engaged in money laundering, a Justice Department spokesman said.”
De Banco di Caribe stelt de MOT in 2013 niet op de hoogte van deze dubieuze transactie. Dit had binnen twee werkdagen moeten geschieden. Ook de Centrale Bank van Aruba blijft zonder actie. Op 29 april 2014 dus na de verkiezingen dient Rincon een verzoek in voor een perceel domeingrond van 3703 vierkante meter, dit ter uitbreiding van een domeingrond die Rincon reeds van het Kabinet Mike Eman I verkreeg. Een maand later krijgt Rincon het nieuwe terrein inderdaad van de desbetreffende Minister Sevinger van het kabinet van Mike Eman II. Dus Rincon was eerder bekend bij Mike Eman.

Zeven jaar later krijgen twee parlementsleden van de oppositie bewijsstukken in handen en stappen op 27 mei 2020 naar het Openbare Ministerie. Inmiddels wordt de directeur van de Banco di Caribe ontslagen. De dubieuze transactie wordt alsnog na zeven jaar na berichtgeving op de sociale media alsnog bij de MOT door de Banco di Caribe ingediend. De MOT stelt op zijn beurt het Openbare Ministerie uiteindelijk op de hoogte van de transactie van Rincon aan Eman. Op 3 september 2021 stuurt Comision Salba Aruba een schrijven hieromtrent naar het Openbare Ministerie. Op 10 januari 2022 na niks te hebben gehoord van het Openbare Ministerie stappen Lucio Thijsen namens Comision Salba Aruba en Jeffrey Schulienburg namens Grupo Nos Kier Husticia naar de OM om te achterhalen wat de stand van zaken is en wordt door de perschef Angela toegezegd dit na te trekken. Tot op heden is er echter niks vernomen van het OM.

Wetsartikelen

De desbetreffende wetsartikelen uit het strafrecht die Eman en Rincon onder meer worden overtreden zijn:

Artikel 2:128
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: a. hij die een ambtenaar zelf of een ander een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om de ambtenaar te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten;
b. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door deze ambtenaar in zijn huidige of vroegere bediening, in strijd met zijn plicht, is gedaan of nagelaten.
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft hij die een feit als in het eerste lid, onderdeel a, omschreven, begaat jegens een persoon met zicht op een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd.
3. Bij veroordeling wegens een van de in dit artikel omschreven misdrijven, kan de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b en d, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 2:404
1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp, onmiddellijk of middellijk, afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp, onmiddellijk of middellijk, afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Artikel 2:405
Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 2:406
1. Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp, onmiddellijk of middellijk, afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp, onmiddellijk of middellijk, afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Vraagtekens:

Het ontbreken van enige acties door het Openbare Ministerie brengt vragen naar voren naar het waarom niet. Wat is het dat de heer Mike Eman beschermt?

Hoogte van het bedrag:
In de zaak Eman/Rincon gaat het om een bedrag van $49.500. Hier rijst de vraag of dit bedrag misschien te laag is voor het Openbare Ministerie om tijd eraan te besteden. Dit vergeleken met de miljoenen in de zaak van Gerrit Schotte. We vinden dat het OM zich niet moet laten leiden door het lagere bedrag van Eman, beiden zijn ex-premier die zware verantwoordelijkheden en voorbeeldfuncties kenden.
De normale burger komt met lagere corruptiebedragen in de gevangenis terecht terwijl de heer Eman vrij rondloopt in de samenleving zonder niet eens ondervraagt te zijn.

Relatie met CDA:
Gelet op de moederlijke banden van de CDA en de AVP en met name de relatie van de heer Eman in hogere Nederlandse kringen rijst ook de vraag of dit de mantel is die de heer Eman beschermd tegen een onderzoek door het OM?

Bewijsmateriaal ontvangen bedrag:
De zaak Eman/Rincon had een afwachtende houding bij het OM kunnen inspireren was de zaak gebleven tot geruchten, maar nadat er harde bewijzen op tafel zijn gekomen, kan het OM niet meer ontkomen om tot onderzoek te doen. Er is geen zaak in de geschiedenis van het koninkrijk waar het bewijsmateriaal zo hard en duidelijk zijn tegen een strafrechtelijk corruptief handelend functionaris is in casus Michael Godfried Eman.

Internationale instanties:
Recentelijk heeft Aruba positieve resultaten behaald van internationale organisaties in het kader van de bestrijding van financiële criminaliteit. Een vervolging van de criminele daden van de ex-premier van Aruba is belangrijk om de goede naam van Aruba en het koninkrijk te behouden.

Relatie zaak Sevinger
Het valt tevens op dat het aan Rincon verleende domeingrond niet genoemd wordt in de strafzaak tegen de ex Minister Sevinger en dat de heer Mike Eman nog nooit is ondervraagt over de dubieuze transactie van $49.500 en het aan Rincon verleende domeingrond. Overigens komt Sevinger met een opvallende verklaring omtrent Rincon op 24 maart 2016 aan nieuwsmedia Noticiacla: Minister colega Benny Sevinger a te hasta admiti cu e mes a ‘google’ e nomber Rincón y no a haya nada ‘malo’ y como tal a otorga permiso pa cierto tereno. E mandatario recientemente a splica NoticiaCla.com, cu ‘tur hende ta google y cu no ta nada malo y straño pa uza e forma ey pa haya informacion di un persona asina. Dus Sevinger stelt de naam van Rincon te hebben gegoogeld en vond niks vreemds. Naast grappig is dit tegelijkertijd een trieste zaak. Waar bleef de rol van de veiligheidsdiensten van zowel Aruba als de Nederlandse in deze internationale zaak? Zoals nu blijkt had Rincon al eerder een perceel domeingrond ontvangen als ook was er geld op de rekening van de Stichting Campagne Mike Eman gestort. In de Sevinger zaak valt ook op dat alle bevoordeelde klanten door Sevinger en thans allemaal verdachten zijn in de zaak Sevinger personen betreffen die dichter bij Mike Eman staan dan Sevinger zelf. Het zijn vrienden, kennissen van Mike Eman en tevens campagneleiders en stemmers van Mike Eman. Hoe komt het dat Mike Eman niet in de zaak Sevinger wordt betrokken?

Mike Eman met verdachte ontkenning
Opvallend is de verklaring van Mike Eman aan Caribisch Netwerk 17 januari 2016. Over de vermeende banden tussen zijn kabinet en de voor fraude aangehouden Venezolaanse zakenman Roberto Rincon, zegt Eman: “Rincon is toentertijd benaderd vanwege zijn contacten met Citgo en haar moederbedrijf, de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. Het is heel jammer dat het zo is geëindigd met de heer Rincon.”
Hij verklaart Rincon slechts één keer te hebben gesproken en dat Rincon op gegeven moment zelf een gegadigde zou zijn geweest voor overname van de raffinaderij. Deze verklaring van de heer Mike Eman is zeer in contrast met de bewijzen dat zijn campagnestichting geld heeft ontvangen van Rincon.

Recidivisme?
Rincon is niet de enige dubieuze persoon waarmee de heer Mike Eman contacten onderhoud. Telegraaf november 2013: ”Premier Mike Eman van Aruba moet voor hij morgen met het koningspaar naar Colombia vliegt, uitleg geven over zijn banden met de Colombiaanse drugsgouverneur Kiko Gómez. Eman blijkt jaren aan een luchtbrug te hebben gewerkt met de nu van moord en smokkel verdachte ’gouverneur van de angst’, zoals Colombiaanse media hem noemen.” Overigens is deze verklaring nooit gekomen. Het valt op dat de relatie met Kiko Gómez niet is onderzocht terwijl de plannen voor het bouwen van een luchtbrug Rio Hacha-Oranjestad-Amsterdam zeker niet voor bananen was maar hoogstwaarschijnlijk een succesvolle drugsverkeerroute. Het valt ook op dat ook in Nederland geen enkele interesse was voor een onderzoek in deze zaak waar toenmalige CDA-leider ook Premier van Nederland een actieve rol had. Hier valt de relatie Mike Eman met de CDA weer op.

Transparantie;
Het is bekend dat de Arubaanse regering geen invloed heeft op de werkzaamheden van het OM en ook niet vanuit Nederland kan niet direct ingegrepen worden. Aruba is een autonoom land en het OM van Aruba functioneert zelfstandig. Maar toch is er de politieke verantwoordelijkheid om justitie in Aruba te waarborgen. Er is een moment waar het OM enige transparantie moet kunnen bieden, niet inhoudelijk doch procedureel waar de te onderzoeken gevallen staan. Willigkeurigheid door het Openbare Ministerie kan niet zonder consequenties geschieden. Het tast het gehele justitiële rechtssysteem van Aruba en het Koninkrijk aan. In dit geval, zaak Eman/Rincon van duidelijke bewijsmateriaal en misgedrag, kan het OM niet onderuit komen om op te treden in normale omstandigheden.

De geschiedenis herhaalt zich?

Het niet vervolgen van Mike Eman zal niet het eerste keer zijn dat een Eman tevens ex Minister President van Aruba ontsnapt. De grotere broer van Mike Eman, Henny Eman werd op mistereuze manier van vervolging ontheven door een Officier van Justitie in de zaak Fondo Desaroyo San Nicolas.

Verzoek:
Het is voor bovenstaande redenen dat wij U hierbij benaderen om helderheid in de zaak Eman/Rincon en om technische bijstand te kunnen verlenen vanuit Nederland, volgens artikel 43 lid 2 van het Statuut, mocht blijken dat een personeelsgebrek een rol speelt bij het nalaten om de zaak Mike Eman/Rincon op te pakken.

Grupo Nos kier Husticia

Comision Salba Aruba

cc; – Gouverneur van Aruba
– Minister President
– Voorzitter van de Staten van Aruba
– Minister van Justitie
– Parlementsleden
– Openbare Ministerie
– VNO