Home Obituaries Don Martina: In memoriam ing. Arsenio Chenco Yarzagaray

Don Martina: In memoriam ing. Arsenio Chenco Yarzagaray

SHARE

In memoriam ing. Arsenio Chenco Yarzagaray

Ex-ministro den Gabinete Martina I (1979-1984)

 

Kerido kasá, yu, ruman i demas famia di ing. Chenco Yazagaray.

Ku sentimientu di tristesa mi a keda informá ku Tata Celestial a tuma nos kerido kompañero polítiko Chenco Yazagaray den su reino.

Chenco a  laga su legado komo un gran luchadó pa bienester i prosperidat di e pueblo Arubano. Ku su fayesimentu Aruba a pèrde un persona ku a sirbi su pueblo den diferente funshon; komo  empleado públiko, komo  parlamentario, komo  gobernante i komo miembro di Raad van Advies di Aruba. Di su banda Chenco a duna tambe su kontribushon pa realisashon di Aruba komo pais outónomo den Reino Ulandes. Mi tin grato rekuerdo di e temporada ku Chenco a sirbi komo Minister di Asuntunan Ekonómiko den gabinete Martina I. Su kompromiso ku Status Aparte di Aruba no tabata un estorbo pa duna e servisio i atenshon rekerí na demas isla i pueblonan di Antia Ulandes.

 

Pa medio di esaki mi ta ekspresá mi mas sinsero kondolensia ku fayesimentu ku boso kerido esposo, tata, ruman i famia Chenco Yazagaray.

Nos ta pidi Señor kompaña i konsolá boso i duna forsa pa karga e bashí ku su fayesimentu ta laga atras.  Ku su alma sosegá na pas. 

 

Don Martina

Willemstad, Korsou