Home Politics Booshi Wever cu carta pa Prome Minister demisionario Sra. mr. Evelyn Wever...

Booshi Wever cu carta pa Prome Minister demisionario Sra. mr. Evelyn Wever Croes

SHARE

Aan de demissionaire Minister-President  

Mevr. mr. E.Wever-Croes.  

Alhier. 

Brazil, 21 juli 2021. 

Excellentie, 

Onlangs heb ik in de lokale media kunnen vernemen dat de minister van Justitie aangekondigd  heeft dat er twee luxe pick-ups zijn aangekocht voor de Guarda Nos Costa. Volgens de minister is  dit noodzakelijk om de dienst te voorzien van het nodige materiaal ter beveiliging van onze  grenzen.  

De vraag die er bij mij rijst is, of de Guarda Nos Costa sedert 2018 niet uitsluitend belast is met  het vervoeren van illegalen? En dus geen grenscontroles meer uitvoert? Als dit het geval is, wat is  de toegevoegde waarde om voor de Guarda Nos Costa te voorzien van 4×4 pick-ups, terwijl er  misschien een vervoerbusje meer op zijn plaats is? Zijn er meerdere offertes aangevraagd,  aangezien op de lokale markt, indien zulke pick-ups noodzakelijk zijn, goedkopere versies  beschikbaar zijn? Wordt deze aanschaf als investering aangemerkt? Vooral in deze moeilijke  tijden waarin het land zich verkeert, is dit een verkeerd signaal naar buiten toe. 

Bovendien kunnen er conform de Comptabiliteitsverordening 1989, geen investeringen gedaan  worden als de begroting NIET goedgekeurd is! Beschouwt U deze handeling dan ook als  “INTEGER” zijdens de minister c.q. de overheid? 

Minister Bikker heeft hierdoor het land Aruba financieel gebonden zonder hiervoor gemachtigd te  zijn. Is dit niet een handeling die strafrechtelijk vervolgbaar is? Is het dan niet Uw taak om  hiertegen een aangifte bij de O.M. te doen?  

Volgens de media wordt deze aankoop met de Nederlandse hulp, bestemd voor de vluchtelingen  uit Venezuela, bekostigd. Berust dit op waarheid? Heeft het Bureau Rampenbestrijding Aruba,  die deze middelen beheerd, hiervoor zijn goedkeuring gegeven? Indien dit het geval is, kunt U  mij een kopie van deze goedkeuring doen toekomen? 

Gezien het hierboven gestelde, acht U het niet op zijn plaats, dat de beslissing van de minister van  Justitie, om deze twee luxe 4×4 pick-ups aan te schaffen, teruggedraaid wordt zoals de laatste tijd 

  

steeds gebeurd met beslissingen van de minister van Onderwijs? Het zal U zeker als  demissionaire Minister-President sieren, vooral gezien het feit dat u steeds integriteit hoog in het vaandel heeft, alsook “integriteit” de spil lijkt te zijn van de formatie van de volgende regering,  als deze beslissing teruggedraaid wordt. 

Hopend op een spoedige beantwoording van deze vragen verblijf ik, als burger met de meeste  hoogachting,  

drs. Candelario Wever. 

Brazil 163 

e-mail: sixtowever@gmail.com  

Tel: 5932287 

cc Staten. 

 Bureau Rampenbestrijding Aruba. 

 VNOA