Home Local A gradua di Universidad di Aruba, Sra. Janice F.K. Biesum.

A gradua di Universidad di Aruba, Sra. Janice F.K. Biesum.

SHARE

Op woensdag, 14 april, 2021 is mevrouw, Janice F.K. Biesum, afgestudeerd aan de  Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba. 

Zij verdedigde haar scriptie met als onderwerp:  

“De zorgplicht van de werkgever ten aanzien van seksuele intimidatie op de  werkplek” 

De examencommissie bestond uit de leden: 

Prof. mr. Rene de Groot vertegenwoordigd door mr.dr. Benedicta Deogratias mr. dr. Carlos Bollen 

  1. Yvonne Lee-Perez M.B.A. 

De Universiteit van Aruba feliciteert haar van harte met het behaalde resultaat.