Home Local Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba , een livestream boekpresentatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba , een livestream boekpresentatie

SHARE

FdR gaat livestream
Op vrijdag 12 maart jl. vond op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba een livestream boekpresentatie plaats van het boek “Kolonialisme en codificatie, hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis”, geschreven door mr.dr. Peter van den Berg, uitgegeven in 2020 door Boom Juridisch/ Snaar Reeks. De boekpresentatie werd georganiseerd in samenwerking met Deborah Alexander, Coordinator van het Center for Lifelong Learning van de Universiteit van Aruba. Tijdens de livestream bijeenkomst, gevolgd door maar liefst 40 kijkers en in aanwezigheid van zo’n tien studenten, werd het boek overhandigd aan de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, mw. mr. dr. Ruth Bonnevalle-Kok.

Peter van den Berg
De auteur mr.dr. Peter van den Berg is als universitair hoofddocent verbonden aan de Leerstoelgroep Algemene Rechtswetenschappen van de Universiteit Groningen en sinds 2008 als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Aruba. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid doceert Van den Berg in de bacheloropleiding het vak rechtsgeschiedenis.
De Arubaanse studenten zijn de motivatie geweest voor de auteur om dit boek te schrijven, op verzoek van de destijds zittende vice-decaan, mr. Luciano Milliard. Het beschikbare leerboek bestond voornamelijk uit leerstof betrekking hebbende op de Europese codificatiegeschiedenis. Voor Arubaanse studenten is het natuurlijk leuker om meer te leren over de codificatie van de landen waarmee je vertrouwd bent: de Caribische geschiedenis, met een eigen historie, alsmede de ons omringende landen op het continent Amerika, en de invloed van de Europese mogendheden op de voormalige Nederlandse Antillen, evenals de Franse, Spaanse en Engelse mogendheden en hun invloed op de talloze eilanden in de Caribische zee. De codificatie van deze rechtsgebieden bleek niet eerder in een leerboek te zijn te vinden. Met dit boek, dat tevens in de Engelse taal zal verschijnen, wordt de voor de Caribische student nog vrijwel onbekende common law rechtsorde vanuit historisch perspectief onder de loep genomen.

Kolonialisme en codificatie

Kolonialisme en codificatie. Twee begrippen die ook vandaag de dag nog politieke spanningen kunnen opwekken. In het boek gaat de auteur in op de codificatie van het recht van de vier koloniale overheersers in “De West” tussen 1600 en begin 1800, te weten: de Spaanse, de Nederlandse, de Franse en de Britse mogendheden. Aan de hand van deze indeling leidt de auteur de lezer langs diverse landen in De West: niet alleen de eilanden in de Caribische zee, maar ook het vaste land, zoals Suriname, Guatemala, Honduras alsmede de diverse Staten van de Verenigde Staten van Amerika. Maar het boek bevat veel meer dan een historische gedetailleerde weergave van diverse codificaties. Ook recente staatkundige hervormingen komen aan bod, zoals de staatkundige wijzigingen in Koninkrijksverband met betrekking tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten sinds 10-10-10. Daarom is het boek ook voor staatsrechtgeleerden van waarde, zoals wetenschappers of Leden van de Staten van Aruba. Ten slotte werkt de auteur in zijn boek toe naar het concluderende hoofdstuk, waarin de verschillen tussen het common law en civil law in de codificatiegeschiedenis worden uiteengezet.

Boek te koop?

De decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid sprak haar waardering en dankbaarheid uit aan de auteur en docent Peter van den Berg. In dat kader wijst zij op het belang van een goede samenwerking tussen gastdocenten in Nederland en de Universiteit van Aruba. Mede dankzij hen weet de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een veelzijdig programma in de bachelor – en masteropleiding aan te bieden, blijkende onder meer uit de recente positieve herbeoordeling (onder voorwaarden) door de NVAO accreditatiecommissie. Het boek “Kolonialisme en codificatie, hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis” (Den Haag: Boom Juridisch, 2020) is te koop in de bookshop van de Universiteit van Aruba (library@ua.aw) en is tevens als e-book verkrijgbaar via Boom Juridisch: https://www.boomdenhaag.nl/webshop/kolonialisme-en-codificatie