Home Local Comunicado di Colegio San Nicolas

Comunicado di Colegio San Nicolas

SHARE

Bericht van Colegio San Nicolas: 

 

In vervolg op de reactie van de docenten van Colegio San Nicolas (CSN) gisteren, maandag 11 januari, op de uitlatingen van de minister van onderwijs in zijn persconferentie over de school en het docentenkorps, hebben de docenten van CSN vanochtend een brief geschreven naar het managementteam van CSN. In deze brief vragen zij om een schriftelijk persbericht op te stellen waarin zij aangeven dat de inhoud van de gebruikte gegevens door de minister niet kloppen en misleidend zijn naar het Arubaanse volk toe. Bovendien vragen zij nogmaals, net als gisteren, om te spreken met een vertegenwoordiger van DPS en van het bureau van de minister. Tot nu toe heeft alleen de Inspectie onderwijs toegezegd om vandaag te spreken met het docentenkorps. Het persbericht en de afspraken met de betreffende personen willen de docenten vòòr 12 uur vanmiddag geregeld zien. De brief, voorzien van handtekeningen van alle aanwezige docenten, is persoonlijk overhandigd aan beide MT-leden en zij hebben getekend voor ontvangst. 

De docenten van CSN hopen nog steeds op een spoedige rechtzetting van de opmerkingen van de minister, zodat zij weer gewoon hun werk kunnen doen.

 

“Aan de MT-leden van Colegio San Nicolas

12 januari 2021

Beste MT-leden,

Hierbij willen wij u vriendelijk maar dringend verzoeken om naar aanleiding van het onderzoeksrapport d.d. 24 november/kenmerk 0076/’20 vandaag voor 12 uur een schriftelijk persbericht naar buiten te brengen dat aangeeft dat de inhoud van het onderzoeksrapport niet valide is, geen feitelijke basis heeft en zeker misleidend is naar het Arubaanse volk toe. Wij zijn in het kwaad daglicht geplaatst.

Daarnaast willen wij voor 12 uur weten of  DPS en een vertegenwoordiger van het bureau minister van onderwijs vanmiddag tijdens de vergadering van 15 uur aanwezig zullen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij zo snel mogelijk weten wanneer wij met DPS en een vertegenwoordiger van het bureau minister van onderwijs kunnen zitten. Wij drukken u op het hart dat wij dit verzoek al gisteren met u besproken hebben.

Wij willen schriftelijk van u vernemen of u vandaag voor 12 uur het persbericht naar buiten zult brengen en of/wanneer de andere stakeholders aanwezig zullen zijn.  

Met vriendelijke groet,

Het docentenkorps van Colegio San Nicolas

 

Bijlage: handtekeningenlijst docentenkorps CSN”