Home Local Edwina Henriquez: Excessen bij de handhaving van de avondklok door de...

Edwina Henriquez: Excessen bij de handhaving van de avondklok door de Arubaanse politie

SHARE

Aan de Koninkrijksministerraad Zijne Excellentie de Minister-president van Nederland, tevens Minister van Algemene Zaken en Voorzitter Koninkrijksministerraad, de heer M. Rutte D.t.k.v. Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De heer R. Knops De heer Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Oranjestad, 31 Maart 2020 

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization Savaneta 109-D Aruba Tel: 00-297-5847263 Cell: 00-297-5608935 Mail-adres: mmehenriquez@gmail.com 

Betreft: Korps Politie Aruba schendt de rechten van de mens bij de handhaving van 

de avondklok door hoogbejaarden en minderjarige kinderen voor hun woning aan te houden; in de boeien te slaan; naar het politie-bureau te brengen en een flinke boete op te leggen. 

Zijne Excellenties, 

Op Aruba heerst sinds 21.3.2020 een avondklok, waaraan de burgers van Aruba zich moeten houden. Echter, tijdens de handhaving van deze avondklok gaat de politie te ver door hoogbejaarden en minderjarige kinderen voor hun eigen woning en soms in hun eigen tuin aan te houden; in de boeien te slaan; in een dogcatcher te plaatsen; naar het politie-bureau te vervoeren en flink te beboeten. 

Politie-excessen. 

Op 21.3.2020 werden twee vrouwen in hun respectievelijke eigen voortuin mishandeld; in de boeien geslagen; in een dogcatcher geplaatst; naar het politie-bureau gebracht, alwaar zij beiden een boete van Awg. 1.000,00 elk kregen opgelegd. Op 22.3.2020 verklaarde de Officier van Justitie, mr. Yolanda Pronk dat een woning tevens jouw tuin omvatte. Op 23.3.2020 verklaarde dezelfde mr. Yolanda Pronk dat de politie een persoon kan aanhouden, wanneer deze zich in zijn/haar voortuin van zijn/haar woning bevindt. In een dag veranderde de tuin, die jouw huis omringd, in een publieke ruimte, waar de politie jouw kan aanhouden en mag de politie de integriteit van jouw woning schenden tijdens de avondklok en de regering mag volgens decreet regeren, terwijl de Calamiteitenverordening vereist dat elke inbreuk op de fundamentele rechten 

 

via een landsverordening dient plaats te vinden en deze om de 72 uur kan wijzigen; de Minister- President wijzigt de wet, die een inbreuk maakt op de fundamentele rechten van de burgers via een Ministeriële Beschikking. 

Op 22.3.2020 ging een bejaarde vrouw haar vuilniszakken buiten zetten en zij werd aangehouden; in de boeien geslagen; in een propvolle dogcatcher geplaatst; naar het politie- bureau gebracht, alwaar zij een boete van Awg. 1.000,00 kreeg opgelegd. Op 25.3.2020 werd een dementerende, bejaarde man op straat aangetoffen; hij werd aangehouden; in de boeien geslagen; in een propvolle dogcatcher geplaatst; naar het politie-bureau gebracht, alwaar hij een boete van Awg. 1.000,00 kreeg opgelegd. 

Op 26.3.2020 gooide een bejaarde vrouw een teil met vuil water buiten haar deur; zij werd aangehouden; in de boeien geslagen; in een propvolle dogcatcher geplaatst; naar het politie- bureau gebracht, alwaar zij een Awg. 1.000,00 boete kreeg opgelegd. 

Op 27.3.2020 werd een moeder voor haar huis aangehouden; in de boeien geslagen. Haar minderjarige kinderen, die binnen waren, zagen het tafereel aan en renden naar buiten om de politie tegen te houden; alle 3 minderjarige kinderen werden hardhandig aangehouden; in de boeien geslagen en samen met hun moeder naar het politie-bureau gebracht, alwaar zij samen met hun moeder een boete van Awg. 4.000,00 kregen opgelegd. 

Op 28.3.2020 trof de politie een hoogbejaarde vrouw voor haar woning aan; zij werd aangehouden; in de boeien geslagen; terwijl zij hard huilde, werd zij in haar nachtjapon in de tjokvolle dogcatcher geplaatst; naar het politie-bureau gebracht, alwaar zij een boete van Awg. 1.000,00 kreeg opgelegd. Op 29.3.2020 werd een hoogbejaarde man in zijn tuin aangehouden; door de politie; hij werd naar zijn woning gesleept en in elkaar geslagen door de politie, waardoor de bejaarde man met een gat in zijn hoofd achterbleef. Op 30.3.2020 heeft de wnd. Commissaris van Politie, Vanessa Tjon-Kock op grove wijze aan de televisie-kijker meegedeeld, dat de politie twee keer naar het huis van de hoogbejaarde man is gegaan, wegens het spelen van te luide muziek. De hoogbejaarde man wilde niet met de politie mee. Volgens Vanessa Tjon-Kock mag de politie gedurende de avondklok met harde hand de burgers aanhouden. Het gaat hier niet om personen die op straat worden aangehouden, maar in hun eigen woning; voor hun eigen woning en in hun voortuin voor hun woning worden aangetroffen. Uiteraard is de Commissaris van Politie, waarnemend, Vanessa Tjon-Kock niet op de hoogte dat de mensenrechten van de burgers tijdens de avondklok dienen te worden gegarandeerd. 

Met het bovenstaande wens ik U op de hoogte te stellen over de excessen ten aanzien van het politie-optreden tijdens de avondklok op Aruba. Ondergetekende is uiteraard niet tegen de avondklok, maar houdt de excessen van het politie- optreden, welke een schending van de mensenrechten inhouden, nauwlettend in de gaten en kaart deze aan. 

 

Hoogachtend, 

Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina Henriquez, Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering