Home » Premier Evelyn Wever-Croes ARUBA VERHOOGT INDIRECTE BELASTINGEN MET 2.5%

Premier Evelyn Wever-Croes ARUBA VERHOOGT INDIRECTE BELASTINGEN MET 2.5%

by Admin
0 comment 88 views

CRISISHEFFING ALS EERSTE BETEKENISVOLLE STAP OP WEG NAAR DUURZAME OVERHEIDSFINANCIEN

Kabinet Wever-Croes is 6 maanden geleden aangesteld en heeft meteen de mouwen opgerold om de uitdagingen aan te kunnen. Ernstige uitdagingen op het sociaal veld, nadat 8 jaar lang dit veld werd verwaarloosd. Er is geen sprake meer van sociale problemen, maar van een sociale explosie. In november kwamen twee jongetjes, 3 en 5, om als gevolf van huiselijk geweld. Sindsdien twijfelt niemand in Aruba meer aan de noodzaak van investeringen in het sociaal veld.
Daarnaast zijn de uitdagingen op financieel gebied ook groot. Het nieuwe kabinet werd geconfronteerd met het feit dat geen begroting 2018 was opgesteld, en erger nog, dat er sprake was van manipulatie van cijfers. Deze manipulatie was mogelijk omdat de voormalige regering daar speciaal iemand voor in dienst had die alles moest ‘verbloemen’. Het toezichtsorgaan Caft is daardoor ook gemanipuleerd.

TRANSPARANTIE EN DAADKRACHT
De nieuwe regering heeft gekozen voor transparantie en daadkracht. Besloten werd om de “verbloemer” meteen te ontslaan en aan het toezichtsorgaan Caft de vrijheid te geven om zelf informatie te vergaren. Er is een Financieel Economisch Memorandum opgesteld waarin een pad wordt uitgestippeld om de begroting in twee jaar duurzaam in evenwicht te brengen en te houden. Vervolgens is besloten om op basis van reele cijfers de begroting 2017 aan te passen en de begroting 2018 op te stellen. Daarin zijn de personeels- en bureaukosten van de ministers aanzienlijk verlaagd.

Zo werkt de huidige premier Evelyn Wever-Croes met slechts 1/10 van het aantal personeelsleden waar voormalig premier Eman mee werkte. De ministers geven het voorbeeld. Personeelskosten zijn voor het eerst in jaren verlaagd met 6 miljoen florin, en een plan voor verdere structurele verlaging is bijna afgerond. Ook in andere kosten zoals reiskosten en voorlichting en promotie is aanzienlijk gesneden. Vanwege het sociaal crisisplan dat de hoogste prioriteit moet krijgen, konden de kosten niet verder worden verlaagd. Maar ook daarvoor worden compensaties gecreerd.

Kabinet Wever-Croes is dus begonnen aan een inhaalstap om de financiele chaos welke door de voormalige regering – onder toeziend oog van het toezichtsorgaan – is gecreerd en is bezig om met reuzestappen de openbare financien weer op orde te krijgen. Gisteren is een zwaar bewijs van daadkracht getoond: een crisisheffing van 2.5% met ingang van 1 juli 2018 is aangenomen in het parlement.

“De financiele situatie van Aruba is slecht. He toezicht door het parlement en het toezichtsorgaan heeft gefaald. Deze regering zal ervoor zorgen dat wij zélf en met daadkracht de openbare financien weer op orde krijgen. Hiervoor hebben wij geen hulp van Nederland nodig. Wij kunnen het zelf. Wij zullen zelf de begroting in evenwicht brengen, en wij zullen zelf de staatsschuld aflossen. Het enige wat wij nodig hebben is tijd. Wij hebben tijd en ruimte nodig om de begroting in twee jaar duurzaam in evenwicht te brengen. Aruba staat voor grote uitdagingen. Sociaal. Financieel. Uitdagingen met ons buurland Venezuela. Ondanks deze uitdagingen heb ik er alle vertrouwen in dat wij zelf en met daadkracht hieruit zullen komen, en dat hebben wij gisteren met de invoering van de crisisheffing aangetoond”, aldus premier Evelyn Wever-Croes van Aruba.

You may also like

Our Company

Aruba Native News & Trends. Here to bring you the latest news and trends from our happy island.

Newsletter

Subscribe my Newsletter for more news. Let's stay updated!

Laest News

Copyright @2023 – Aruba Native All Right Reserved. Powered by 139 Design Studio