Home » Reflectie van Stichting Conserva Area Cristal i.v.m. Earth Day 2018

Reflectie van Stichting Conserva Area Cristal i.v.m. Earth Day 2018

by Admin
0 comment 101 views

Afgelopen zondag was het Earth Day. Een dag voor reflectie over hoe wij samen moeten leven met moeder aarde en zuinig op haar moeten zijn. Dat is niet makkelijk, maar gelukkig is er Julian Lennon, zoon van de legendarische John Lennon. Hij gaf in zijn boodschap ten behoeve van Earth Day duidelijke regels aan waar wij, als mensen aan kunnen voldoen om onze planeet voor ons kinderen goed achter te laten.

Julian Lennon geeft aan dat het niet de mens is die de aarde bezit, we kunnen niet met haar doen wat wij willen zonder rekening te houden met haar welzijn. Zij geeft ons voedsel, lucht en materialen om onze huizen te bouwen. Maar als we iets van haar willen dan dienen we dat netjes te vragen en haar er iets voor terug te geven.

En hier wringt voor Aruba nou net de schoen. Kennelijk kunnen bedrijven voor winstbejag, van alles nemen van ons eiland, zonder rekenschap te geven aan het welzijn van de aarde waar wij Arubanen ook op wonen.

Onze Minister van Justitie heeft in maart van dit jaar als één van de eersten de moed gehad getoond, na klachten van omwonenden rondom Sero Cristal, de verwoestende afgravingen en activiteit van een recent geopende betoncentrale voorlopig stil te zetten. Omwonenden en Fundacion Conserva Area Cristal zijn in actie gekomen, omdat de tolerantie de grens heeft overschreven, en men ziet dat er een forse toename is van overlast veroorzaakt door de verwoesting en afgravingen. Het is voor velen nu ook duidelijk geworden wat de omvang is van de onherstelbare schade (zoals DIP dat ook noemt) die is aangericht aan de flora en fauna van een groengebied met voor Aruba historische en archeologische waarde. Ondertussen zijn in totaal meer dan 1200 handtekeningen en bezwaren ingediend door met overlast geplaagde omwoners en sympathisanten tegen de recent aangevraagde hindervergunningen die de bedoeling hebben om de verdere afbreuk van de omgeving te legaliseren.

Geen van de aldaar werkende bedrijven beschikt over de juridisch benodigde documenten in casu papieren zoals een hindervergunning. Gezien het onomkeerbare karakter van de schade is het terecht dat de minister de werkzaamheden heeft gestopt en zichzelf tijd heeft gegeven om uit te zoeken hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en wat er gedaan moet worden. In de woorden van Julian Lennon: Als je iets neemt van moeder aarde dan dien je dat netjes te vragen.

Op dinsdag 17 april diende een kort geding waarin de, door het besluit van de minister getroffen bedrijven eisten dat ze in afwachting van de beslissing van de minister mochten doorwerken. De uitspraak van de rechter wordt 7 mei verwacht.

Het is bemoedigend dat Fundashon Conserva Area Cristal en omwonenden tijdens de zitting hun mening hebben mogen geven. Daar is gepleit voor het permanent stoppen van alle afgravingen en verbieden van wat voor industriële activiteit dan ook in de omgeving van Sero Cristal, een in het ROP als groen bestempeld gebied. Het kleine beetje groen dat Aruba heeft dient groen te blijven. Met moeder aarde ga je netjes om.

Het is begrijpelijk dat deze opvatting lijnrecht staat tegenover de financiele belangen van de betrokken bedrijven. Bescherming van dit natuurgebied is nu eenmaal niet verenigbaar met de aard van een mijn. De rechter, maar ook de minister zal echter de afweging moeten maken tussen het belang van enkelen, zoals de medewerkers van de mijnbedrijven en betoncentrale, of de bescherming van een klein stukje aarde, een officieel groengebied op Aruba en daarmee de overgebleven schaarse flora en fauna te bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen. Wordt voor het laatste gekozen, dan zijn we een klein stukje op weg de woorden van Julian Lennon te vervullen: Geef terug aan moeder aarde voor alles wat zij ons heeft gegeven. Elk van ons dient even de tijd te nemen en te overwegen welke richting en doel wij gezamenlijk willen bereiken voor de volgende generatie. Wij allen moeten de moed opbrengen en wil tonen om dit ook te bewerkstelligen.

Fundacion Conserva Area Cristal

You may also like

Our Company

Aruba Native News & Trends. Here to bring you the latest news and trends from our happy island.

Newsletter

Subscribe my Newsletter for more news. Let's stay updated!

Laest News

Copyright @2023 – Aruba Native All Right Reserved. Powered by 139 Design Studio