Home Uncategorized Entrante dialuna awor 11 di september DOW lo bay over na kita...

Entrante dialuna awor 11 di september DOW lo bay over na kita y tur material di propaganda politico, cu ta riba tereno publico y den mata

SHARE

ORANJESTAD – Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general cu entrante dialuna 11 di  september 2017 mester kita tur materiaal politico cu ta riba tereno  publico y den mata cu no tin permiso.

Ta asina cu den pasado DOW por a observa cu hopi material di propaganda politico manera borchi, sticker, bandera i.o. ta keda poni y/of pega riba tereno publico of na artefacto publico te hasta claba malamente den mata. Haciendo esaki por ser considera como un menosprecio pa nos comunidad. Clabamento den mata ta causa herida y ta stroba e mata su crecemento normal, sticker por stroba funcionamento di borchi di trafico etc.

Pa tal motibo DOW ta pidi tur persona encarecidamente cu tin material di propaganda politico manera borchi, sticker, bandera cu ta riba tereno publico y den mata pa kita esakinan. Si esaki no sosode, DOW  ta haya nos mes forsa pa laga kita e materialnan aki. Tene cuenta cu articulo 66, lid 3 y 4 y articulo 130, lid 2 di Ley di eleccion (Kiesverordening) i articulo 24, lid 1, sub a y sub b y articulo 175 di Ley di Polis General (APV) por wordo uza dor di autoridadnan.

Aki ta sigui e articulonan:

Artikel 66 Kiesverordening

  1. In een stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid ter ondersteuning van een of meer politieke partijen en worden geen aanplakbiljetten of andere geschriften, vlaggen, spandoeken, vaandels, andere afbeeldingen of elke andere aanduiding van politieke verkiezingsreclame aangebracht, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze to beïnvloeden.
  2. Het is verboden om op, aan, over of boven een gebouw of ruimte met bijbehorend terrein en omheining waar het stemlokaal zich bevindt, aanplakbiljetten of andere geschriften, vlaggen, spandoeken, vaandels, andere afbeeldingen of elke andere aanduiding van politieke verkiezingsreclame aan to brengen.

 Artikel 130 Kiesverordening

  1. Degene die de in artikel 66, derde en vierde lid, opgelegde verplichting niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of een of geldboete van de tweede categorie.

 Artikel 24 APV Het is verboden:

  1. enig aanplakbiljet, reclameplaat of ander drukwerk of geschrift, hoegenaamd, op eens anders eigendom aan te plakken, te bevestigen of aan te brengen zonder toestemming van de eigenaar of huurder; deze bepaling is niet toepasselijk op gerechtelijke akten en andere stukken waarvan de aanplakking door of op last van openbare ambtenaren krachtens wettelijk voorschrift geschiedt;
  2. zonder daartoe gerechtigd te zijn, niet eigen muren, schuttingen, hekken, stoepen, deuren, ramen of vensters te besmeren, te bekrassen of daarop te schrijven of te tekenen;

Artikel 175 APV

  1. Overtreding van enige bepaling van deze landsverordening, met uitzondering van artikelen 22, tweede lid, 16, 17, 28, 29, 53, 54 en 55, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijfhonderd florins.
  2. Indien tijdens het plegen van een overtreding als bedoeld in het eerste lid of het derde lid van dit artikel, nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld, worden de straffen met een derde verhoogd.

Entrante dialuna awor 11 di september DOW lo bay over pa kita y tur material y nan lo wordo hiba na nos deposito y por pasa buscanan bek.

Departamento di Obra Publico ta conta cu boso cooperacion y ta pidi danki di antemano.