Home Uncategorized MEP-fractie stelt vragen aan Eman inzake promotie AVP met belastingcenten

MEP-fractie stelt vragen aan Eman inzake promotie AVP met belastingcenten

SHARE
De MEP-fractie heeft vragen gesteld aan premier Eman inzake een contract inzake promotie door Social Pop dat onlangs is gepubliceerd.
In dit contract dd 26 april 2017 verbindt de regering van Aruba zich met de onderneming “Social Pop” (opgericht op 1 maart zonder gestort kapitaal) met terugwerkende kracht tot 1 april om promotie te doen van het “regeringsbeleid” op social media.
Namens de onderneming heeft ene Sebastian Saldarriaga getekend, maar die komt niet voor in het Handeslregister als directeur noch als gevolmachtigde. Hierdoor rijst de vraag of hij wel bevoegd was tot tekenen.
Het contract betreft een totaal bedrag van meer dan Afl 160.000 en de wettelijk voorgeschreven aanbestedingsprocedure heeft niet plaatsgevonden.
Frappant detail is dat dit contract net na de verkiezingen eindigt.
Nog frappanter is dat de ene Sebastian Saldarriaga al enige tijd als politiek activist op de social media van de AVP, en met name Mike Eman, actief is.
Hierdoor wordt de indruk versterkt dat het hier puur promotie van de politieke verkiezingscampagne van de AVP betreft, ten koste van s’Landskas.
Ten aanzien hiervan heeft de MEP-fractie de volgende vragen gesteld.
1. Waarom heeft er geen aanbestedingsprocedure plaatsgevonden?
2. Waarom is getekend met een onbevoegde persoon?
3. Welke promotiewerkzaamheden zal Social Pop gaan uitvoeren en wat zal de regering eraan doen om te voorkomen dat er enige schijn ontstaat dat er hier sprake is van partijpolitieke promotie ten laste van de belastingcenten van het volk?
Afhankelijk van het antwoord van de regering, overweegt de fractie nadere stappen.
“Het is onbehoorlijk en zelfs strafbaar om belastingcenten van de burgers te gebruiken voor de eigen politieke campagne. Dit is gewoonweg diefstal!” Aldus MEP fractie leider Evelyn Wever-Croes