Home Uncategorized EVELYN WEVER-CROES (MEP): HET LIJKT WEL ALSOF MIKE EMAN OPZETTELIJK S’LANDSFINANCIEN VERPEST

EVELYN WEVER-CROES (MEP): HET LIJKT WEL ALSOF MIKE EMAN OPZETTELIJK S’LANDSFINANCIEN VERPEST

SHARE

KAN Eman niet regeren of WIL hij niet regeren?

“Met veel verbazing heb ik het Caft advies van 2 juni j.l. gelezen. De regering van Mike Eman lijkt wel op alle punten in het eerste kwartaal van 2017 tegen gemaakte afspraken te hebben gehandeld.

1. Het eerste kwartaalrapportage is te laat ontvangen en dat is in strijd met de wet.

2. Het voor 2017 geaccordeerde tekortnorm, 0,5% van het BBP schijnt niet gehaald te worden, omdat deze in het eerste kwartaal stond op 1,5%, en 1,1% indien de collectieve sector mee wordt gerekend.

3. In dit verkiezingsjaar zijn de personeelskosten al gestegen in plaats van de afgeprokenverlaging van 5%; dit werd al duidelijk gelet op de vele verkiezingsbeloftes van de huidige bewindslieden: contracten, benoemingen en bevorderingen in ruil voor een stem!

4. Terwijl de kosten verhogen, blijven de ontvangsten achter, en met name vanwege vertraging in de heropening van de raffinaderij; ook de incidentele ontvangsten van 40 miljoen van Fuels & Marketing Supply Aruba aan een derde, blijven achter.

5. Vanwege dit financieel wanbeheer is de nationale schuld 4 miljard, 84% van de BBP aldus de meest recente informatie van de Centrale Bank van Aruba. Gelet op de huidige financieringsbehoefte, zal de schuldquota nog verder stijgen dit jaar.

Op grond hiervan concludeert het Caft dat kabinet Mike Eman geen financiele discipline heeft.

Ik vraag mij af: KAN Kabinet Mike Eman ons land niet deugdelijk regeren? Of WIL Eman ons land niet meer regeren?

Aruba verdient beter. Aruba heeft een regering nodig die zegt wat er gedaan zal worden en die doet wat ze gezegd hebben.
De problemen die Aruba confronteert zijn ernstig, maar niet onmogelijk om op te lossen. Je moet een visie hebben waar je Aruba heen wilt brengen, op pad naar een deugdelijk financiele bestuur.
Je moet vastberaden zijn in het bewandelen van dat pad.
En je moet lef hebben om de moeilijke beslissingen te nemen.
MEP is er klaar voor en zal aan de hand van enkele concrete stappen Aruba terugbrengen op het pad van deugdelijk financieel beheer. Om maar een voorbeeld te geven: terug gaan van 9 naar 7 ministers, aantal adviseurs van de Ministers terugbrengen naar normale proporties en de reiskosten, promotiekosten en advocaatkosten van de ministers halveren, levert al 50 miljoen op. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is ook niet onmogelijk. Het enige wat moet gebeuren is dat kabinet Mike Eman naar huis gestuurd moet worden, zodat een nieuwe regering die wel visie, vastberadenheid en lef heeft, Aruba gaat regeren. De MEP is in deze de enige serieuze alternatief” aldus Evelyn Wever-Croes.