Home Uncategorized AVP STEMT TEGEN MOTIE VAN WATROUWEN TEGEN MINISTER PAUL CROES

AVP STEMT TEGEN MOTIE VAN WATROUWEN TEGEN MINISTER PAUL CROES

SHARE

In de Staten vond afgelopen dinsdag het debat plaats aangevraagd door de oppositie, om helderheid te verkrijgen in de status van de minister van Arbeid van de AVP die onderwerp is van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek. Op 28 maart jl zijn invallen gedaan in maar liefst 13 huizen en kantoren onder leiding van het OM, door de RST, Landsrecherche, KPA, FIOT Aruba, FIOD Nederland en de Koninklijke Mareschausse. Het is dus niet niets! De betrokken minister wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangevraagd en te hebben ontvangen in ruil voor ontheffingen voor toetreding tot de arbeidsmarkt, alsook witwassen. De betrokken minister heeft de ministerraad verzocht om onbeperkt vakantie te mogen opnemen, en de ministerraad heeft daarmee ingestemd.

De algemene opinie in Aruba is dat deze gang van zaken niet correct is. Zonder te willen mengen in het strafrechtelijk onderzoek, meent oppositieleider Evelyn Wever-Croes dat premier Mike Eman en zijn kabinet het verkeerde signaal afgeven. “Door de minister onbeperkt vakantie te laten opnemen, met alle bevoegdheden wordt gedaan alsof alles ‘OK’ is, en dat is het niet. Bovendien wordt er met twee maten gemeten, want een ambtenaar in soortgelijke situatie, wordt meteen geschorst. Maar voor mij is nog meer van belang dat Aruba hiermee aangeeft dat wij als autonoom land voor meer dan 30 jaar al, niet volwassen zijn geworden, en dat wij onze eigen zaken niet kunnen regelen. Het zou mij dan ook niet verbazen als de Koninkrijksregering weer een aawijzing geeft aan Mike Eman, of blijft aandringen op een integriteitskamer zoals bij Sint Maarten is gebeurd. Ik wil cuote que coute voorkomen dat wij nog meer autonomie verliezen, maar daarvoor is nodig dat Aruba een regering krijgt die zijn verantwoordelijkheid durft te dragen. Mike Eman durft dat niet.

Niets tegen dhr. Paul Croes als persoon, maar als bewindsman had hij de elegante optie moeten kiezen om tijdelijk af te stappen. Nu hij, noch zijn baas Mike Eman dat hebben gedaan, had het Parlement dit moeten doen.

Helaas moest de meerderheid in de Staten behorende tot de AVP-fractie bezwijken onder de druk van hun politieke leider Eman die persisteert in het afgeven van het foute  signaal dat hier ‘niets aan de hand is’. De AVP-statenleden hebben ons ervan beschuldigd dhr Paul Croes te willen veroordelen. Dit is natuurlijk niet het geval en wij hebben gedurende het 14 uur durend debat duidelijk aangegeven dat wij ons niet willen mengen in het strafrechtelijk onderzoek, wij willen ons beperken tot onze constitutionele taak. De regering heeft zijn beslissing om vakantie toe te kennen niet kunnen onderbouwen, en wij concluderen dus dat de beslissing om dhr Paul Croes onbeperkt met vakantie te laten gaan, tegen de wet is. Dat dhr. Eman in de toekomst de Saatsregeling wil aanpassen om dhr. Paul Croes te accomoderen doet daaraan niets af. De 12 Statenleden van de AVP hebben in het debat dinsdag zonder onderbouwing deze onwettige situatie goedgekeurd, maar erger nog, zij hebben duidelijk aangegeven dat Aruba niet in staat is haar eigen zaken te regelen. Als het gaat om integriteit, dan moet je het juiste, maar ook als het een van je eigen collega’s betreft. AVP staat niet voor intriteit, dat staat nu wel vast. Wij moeten dit veranderen, want Aruba verdient een integer regering” aldus Wever-Croes