Home Uncategorized Evelyn Wever – Croes : “Ik laat mij door niemand intimideren.”

Evelyn Wever – Croes : “Ik laat mij door niemand intimideren.”

SHARE

MINISTER DOWERS RENT VOOR DEBAT IN DE STATEN

ORANJESTAD – “Tijdens de nieuws-uitzending van Telenoticia vrijdag, 24 februari 2017, heeft een gevangene in een interview die 6 minuten duurde, op bedreigende en intimiderende vorm zich gericht tot leden van mijn fractie en tot mij persoonlijk tenminste 7 keer. De gevangene heeft gereageerd op het feit dat ik vragen heb gesteld aan de minister van justitie inzake zijn beleid om verlof toe te kennen aan gevangenen. Het betrof een gevangene die amper drie jaar geleden nog werd beschouwd als de meest gevaarlijke crimineel in Aruba en een “carriere crimineel”. Ik heb niet in twijfel getrokken de rechten van gevangenen, maar ik trok in twijfel de beslissing van de minister en welk signaal daarmee wordt afgegeven in Aruba. Het interview had duidelijk een politieke tint. Volgens Telearuba is het interview in KIA afgenomen, maar inmiddels is bekend dat dit niet waar is. De rol van Telearuba in deze is zeer dubieus, omdat wij als Statenleden van de oppositie amper 2 minuten “air time” krijgen!

In zijn reactie heeft hij uiteraard naar voren gebracht waarom hij wel recht had op het verlof, maar daarnaast heeft hij op onmiskenbare bedreigende en intimiderende toon mij en mijn collega’s “aangeraden”  ons verder te onthouden van commentaar op zijn zaak; hij heeft ons ook “aangeraden” om hem met rust te laten. Dit interview, en met name de bedreigende en intimiderende toon daarvan, heeft voor nogal veel commotie en onrust gezorgd op de sociale media en in de maatschappij.  Ik heb daarom de autoriteiten hierover benaderd, maar die hebben geen interesse getoond in deze ernstige zaak. Ik wacht nog steeds op een telefoontje van de Procureur Generaal die had toegezegd terug te zullen bellen.

De bedreigende en intimiderende toonzetting van de gevangene, als zijnde thans de meest gevaarlijke gevangene in Aruba, direct gericht aan mij en mijn collega’s, moet aanleiding zijn voor de autoriteiten in ons land om aktie te ondernemen, voordat het te laat is. Deze regelrechte aanval op onze democratische rechtstaat is echt onacceptabel, en wij houden  minister president  Eman en minister van justitie Dowers aansprakelijk hiervoor en voor hetgeen  hieruit moge voortvloeien.

Maar laat iets heel duidelijk zijn: ik laat mij door niemand intimideren. Ik herinner minister Dowers dat wij reeds op 13 februari j.l. een openbaar debat met hem hebben aangevraagd en op 16 februari hebben wij dit herhaald. Minister Dowers, stuur geen gevangenen om mij te proberen te intimideren, want dat lukt toch niet. Het laat alleen maar zien wat voor lafaard u bent. Draag uw verantwoordelijkheid en blijf niet steeds rennen voor het debat in de Staten”, aldus Evelyn Wever-Croes, oppositieleider in Aruba.