Home Uncategorized MEP: GEVANGENE BEDREIGT OPPOSITIELEIDER VANUIT GEVANGENIS

MEP: GEVANGENE BEDREIGT OPPOSITIELEIDER VANUIT GEVANGENIS

SHARE

TELEARUBA WERKT MEE AAN BEDREIGING!

Afgelopen vrijdag heeft zich iets heeft bizars voorgedaan. Een gevangene heeft gebruik gemaakt van het nieuwsuur van Telearuba om in een interview van 6 minuten de oppositie leider Evelyn Wever-Croes te intimideren en te bedreigen. Een frappant detail is dat de oppositie leider amper twee minute ‘air time’ krijgt via Telearuba! Je moet dus een crimineel zijn om ‘air time’ te krijgen via Telearuba. Het ergste is wel dat autoriteiten die hiervan kennis hebben genomen, geen aktie hebben ondernomen, en dit bewijst nog eens dat de criminelen feestvieren in Aruba!

De gevangene heeft gereageerd op het feit dat de oppositieleider vragen heeft gesteld aan de minister van justitie inzake zijn beleid om verlof toe te kennen aan gevangenen. Het betrof een gevangene die amper drie jaar geleden nog werd beschouwd als de meest gevaarlijke crimineel en een “carriere crimineel”; iemand waarvan enige tijd geleden zijn veiligheid niet gegarandeerd kon worden in Aruba en om deze reden moest hij overgebracht worden naar Nederland. En ineens komt hij in aanmerking komt voor verlof om zijn kind naar school te brengen en weer op te halen. Hierover hebben de Statenleden van de oppositie vragen gesteld aan de Minister van Justitie dhr. Dowers, omdat het toegekende verlof heeft gezorgd voor maatschappelijke onrust. De oppositieleider trok niet in twijfel de rechten van gevangenen, maar trok in twijfel de beslissing van de minister en welk signaal daarmee wordt afgegeven in Aruba.

De gevangene had in zijn interview die 6 minuten duurde wel veel lofwoorden voor de minister van justitie, omdat de minister veel rekening houdt met de gevangenen en belangen van criminelen, maar het beviel de gevangene kennelijk niet dat de oppositie deze vragen heeft gesteld en hij heeft vervolgens via Telearuba hierop gereageerd. Het interview had een politieke tint. Volgens Telearuba is het interview in KIA afgenomen, iets wat nog onderzocht moet worden hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. In zijn reactie heeft hij uiteraard naar voren gebracht waarom hij wel recht had op het verlof, maar heeft daarnaast op onmiskenbare bedreigende en intimiderende toon de oppositieleider “aangeraden” zich verder te onthouden om commentaar te leveren op zijn zaak. Dit interview, en met name de bedreigende en intimiderende toon daarvan, heeft voor nogal veel commotie en onrust gezorgd op de social media en in de maatschappij. Een gevangene die de oppositieleider dwingt tot zwijgen? Heeft de directeur van het KIA dit toegestaan? Waarom werkt den nationale tv-zender Telearuba mee aan zo iets? Was de directeur van Telearuba Andre Schouten hiervan op de hoogte? Keurt minister president Mike Eman dergelijke bedreiging en intimatie goed, ook al betreft het zijn grootste opponent? En tenslotte: waarom ondernemen de autoriteiten in Aruba alsmaar geen actie? Wat moet nog gebeuren voordat men in Aruba dergelijke handelingen serieus gaat nemen?

De bedreigende en intimiderende toon van de gevangene, als zijnde thans de meest gevaarlijke gevangene in Aruba, moet aanleiding zijn voor de autoriteiten in ons land om aktie te ondernemen, voordat het te laat is.