Home Uncategorized MEP: INTEGRITEIT VANDAAG OP DE IPKO-AGENDA

MEP: INTEGRITEIT VANDAAG OP DE IPKO-AGENDA

SHARE

ARUBA IS ENIG LAND IN HET KONKRIJK ZONDER INTEGRITEITS WETGEVING

STA CRUZ — In Curacao vinden de Interparlementaire overleggen plaats tussen de Parlementen van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland. Op de agenda van woensdag staat “integriteit van bestuur”. Voor de zoveelste keer wordt Aruba in ernstige verlegenheid gebracht. Aruba is namelijk het enig land binnen het Koninkrijk dat geen integriteitswetgeving kent. Aruba kent geen landsverordening financiering politieke partijen, en ook geen landsverordening screening van ministers. Ondanks de talloze beloftes van de AVP-fractieleiders aan de IPKO vergaderingen in de afgelopen jaren, is er nog niets, maar dan ook  niets terecht gekomen van deze wetgeving.

De MEP-fractie daarentegen heeft hier wel prioriteit aan gegeven. Het is dankzij het aandringen van de MEP-fractie dat dit agendapunt nog niet van de IPKO-agenda is afgevoerd, want als het aan de AVP-fractie alleen lag, was dit agendapunt al lang afgevoerd van de IPKO-agenda.

De MEP-fractie heeft ook een nota opgesteld “Integriteit, het juiste doen, ook als niemand kijkt” en aan de IPKO-deelnemers aangeboden. Hierin wordt door de MEP-fractie een traject voorgesteld om Aruba ook op het pad te zetten van integriteit van bestuur. Deze nota heeft veel lovende woorden gekregen van IPKO-deelnemers, maar in Aruba zelf wordt er weinig aan gedaan. De MEP-fractie heeft vorige maand een ‘paper’ opgesteld om tijdens de IPKO-vergadering van woensdag te behandelen, maar deze ‘paper’ is wederom door de AVP-fractie afgewezen, en uit de officiele stukken verwijderd. De AVP-fractieleider Sneek heeft, zonder enige onderbowuing, eenzijdig besloten dat de ‘paper’ van de MEP-fractie niet ingediend kan worden tijdens de vergadering.

“Het gaat ons niet om het indienen van een paper. Het gaat ons om de burgers van Aruba, die zijn een niet-integer regering zat. De Arubaanse burger schaamt zich om de vele schandalen en corruptiepraktijken rondom de ministers van de AVP. Wij luisteren naar de bevolking, en daarom staan wij erop dat ook Aruba het pad op moet van integriteit in bestuur. Wij moeten de landsverordening financiering politieke partijen invoeren. Wij moeten de screening van ministers met meer waarborgen omkleden en in een landsverordneing vastleggen. Wij moeten een gedragscode invoeren voor ministers en statenleden. Daarnaast moeten we bescherming bieden aan burgers die corrupte praktijken aangeven, zoals door invoering van de Klokkenluidersregeling en een Ombudsman.

Gelet op het feit dat de sommige van de bovengenoemde wetten en regelingen in de andere landen van het Koninkrijk reeds bestaan, dan wel in de maak zijn, hebben wij voorgesteld om kennis te nemen van de in Curacao, Sint Maarten en de BES-eilanden opgedane ervaringen met invoering en uitvoering van deze wet- en regelgeving. Wij hoeven in Aruba niet opnieuw het wiel uit te vinden. Invoering van de benodigde wet- en regelgeving kan dan effectiever plaatsvinden.

Als de huidige regering, gesteund door de AVP-fractie niet het pad van integrieteit in bestuur wil, dan zullen wij het zelf moeten doen als er in September een regeringswisseling komt, omdat de burgers van Aruba beter verdienen. Wij moeten de burger weer trots maken op ons dushi Aruba”, aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes.